Your address will show here +12 34 56 78

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Orka Holding şirketlerinin kısa ve uzun vadeli iş planları yapılmış ve belirlenmiş olan görev tanımları doğrultusunda; Orka Holding’in gelecekteki hedefine ulaştıracak olan;

  • Toplumsal Sorumluluk sahibi,

  • Etik kurallara bağlı,

  • Hedefe ulaşmak için sürekli öğrenen, değişime açık,

  • Bilgi ile iş yaparak sonuca yönelen,

  • Başarıyı sayısal verilerle tescilleyen,

  • Sonuç odaklı,

  • Kurumdaşlık bilincinin var olduğu, süreç yönetimine dayalı bir takım oyuncusu olabilecek,

  • Mevcut tüm bilgileri ve yönetim tekniklerini verimli kullanabilecek,

  • Bilginin kişilere değil, kuruma ait olduğunu asla unutmayacak insan kaynağı teminini sağlamak,

İnsan Kaynakları Politikamızı oluşturmaktadır…