Your address will show here +12 34 56 78
Gizlilik ve Güvenlik

Orka Holding, tüm üyelerinin gizlilik haklarına önem vermektedir. Sitemizde toplanan kişisel bilgileriniz, siparişlerin tamamlanması ve ilgili iletişimin sağlanması veya ürünler, servisler, kampanyalarla ilgili bilgi vermek için veya müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak, istatistiksel analizler yapmak, sitenin güvenliğinin güçlendirilmesi için kullanılır.


Alışveriş yaparken kullanılmış bu bilgiler, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılamaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz.


Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.


Bu gizlilik bildiriminde zaman zaman güncellemeler yapılmaktadır. Güncelleme yapıldıktan sonra güncelleme tarihi değiştirilmektedir. Hizmeti sürekli şekilde kullanmanız bu gizlilik bildirimini ve yapılacak güncelleştirmeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.